El Alcalde y el Concejal de Cultura se reunen en la Consejeria de Cultura